Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid

PRIVACY- & COOKIEBELEID

Dit Privacybeleid is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en beschrijft de rechten en plichten van het bedrijf ten aanzien van externe personen van wie het persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in het kader van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Dit "Privacybeleid" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Lynn Mikolajczak, met maatschappelijke zetel te Bareldonkdreef 16, 9290 Berlare, en ondernemingsnummer BE 0694.603.340] (hierna: The Acquired.

Gelieve deze Privacy Policy aandachtig te lezen. Het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonlijke gegevens op onze Website www.the-acquired.com te delen, door ons per e-mail/telefoon te contacteren of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en uitdrukkelijk met de inhoud ervan instemt.

Inhoudstafel

Artikel 1 - Verzamelde persoonsgegevens
Artikel 2 - Doeleinden van de gegevensverwerking
Artikel 3 - Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden
Artikel 4 - Duur van de verwerking
Artikel 5 - Uw rechten
Artikel 6 - Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Artikel 7 - Cookies

Artikel 1 Verzamelde persoonsgegevens

The Acquired verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit betreft:

 • Cookies (categorie 1) - Telkens wanneer u onze website gebruikt, kunnen verschillende persoonsgegevens over u worden verzameld op basis van cookies en soortgelijke technologieën, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, datum en duur van het gebruik van de website of het besturingssysteem. (Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in artikel 7);

 • Klant- en communicatiegegevens - Wanneer u de functionaliteiten van onze website gebruikt of een bestelling plaatst, kunnen wij de volgende klantgegevens over u verzamelen:

  • Categorie 2, wanneer u zich registreert of een van de formulieren op onze website invult: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en btw-nummer, adresgegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons in het vrije invoerveld geeft;

  • Categorie 3, wanneer u ons belt of e-mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, alsmede eventuele andere gegevens die u zelf verstrekt;

  • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

  • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en uw e-mail.

 • Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt;


Artikel 2 Doeleinden van de gegevensverwerking

Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Cookies (categorie 1) - om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, op de wettelijke basis van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming;

 • Klantgegevens - om uw account op onze website te beheren en voor de levering en facturering van door u bestelde producten of diensten, op basis van de noodzaak om een door u gevraagde overeenkomst uit te voeren of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben;

 • Leveranciersgegevens - om u een uitnodiging tot inschrijving te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, op basis van de rechtsgrond van de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren;

 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, op de rechtsgrondslag van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang om telefonisch contact met u op te nemen;

Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties, op de wettelijke basis van ons gerechtvaardigd belang met betrekking tot bestaande klanten of mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten, of uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Indien u dergelijke mededelingen niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor onze direct marketing doeleinden, kan dit kosteloos en zonder opgave van redenen gebeuren door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door rechtstreeks contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon.

Artikel 3 Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden

 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 • In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden:
  • overheidsinstanties, rechtbanken en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetten of voorschriften,,
  • financiële instellingen,
  • verzekeringsinstellingen

Als wij ooit onze activiteiten staken of aan iemand anders overdragen, bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan of ons bedrijf verkopen, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. In dat geval zullen wij u altijd zo goed mogelijk vooraf informeren, maar u erkent dat dit technisch of commercieel niet onder alle omstandigheden haalbaar is.

Artikel 4 Duur van de verwerking

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en de wettelijke bepalingen.

Artikel 5 Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze gebruiken te allen tijde kosteloos in te zien. U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal in de GDPR opgesomde gevallen kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u ernstige en legitieme redenen heeft die verder gaan dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zelfs zonder opgave van redenen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of ze te laten overdragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar office@the-acquired.com

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming:

Drukpersstraat 35
BE-1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Indien nodig kunt u ook een schadeclaim indienen bij de burgerlijke rechtbank.

Artikel 6 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, zoals SSL-certificaten en toegangsbeheer aan de achterkant.

In geen geval kan The Acquired aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Artikel 7 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij alleen strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Wij geven u zoveel mogelijk informatie over cookies die door derden worden geplaatst. Wilt u echter meer weten, raadpleeg dan de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes daarna te allen tijde beheren.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via office@the-acquired.com.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Jouw winkelmandje

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klik hier om verder te winkelen.
Bedankt om ons te contacteren! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Bedankt voor je inschrijving Bedankt. We zullen je verwittigen wanneer het beschikbaar is! Het maximum aantal items is al toegevoegd Er is nog maar één item over om toe te voegen aan de winkelwagen Er zijn slechts [num_items] items over om toe te voegen aan de winkelwagen